Генічеське медичне училище було відкрите 5 червня 1966 р. на базі курсів Червоного Хреста, які існували в м. Генічеську з 1948 р.
       

Статьи сайта


  Генічеське медучилище


  Навчання за контрактом


  Правила прийому до Генічеського медичного училища на 2008 рік


  Запрошуємо на роботу

 Наши соседи

 
Геническая гимназия

ООШ №3 Геническа
 Ссылки

 
Сайт Геническа
 
"Приазовская Правда"Счётчики
 


Правила прийому до Генічеського медичного училища на 2008 рік

Прийом абітурієнтів на перший курс Генічеського медичного училища здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 45 від 28.01.08 р. „ Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу", наказу Міністерства освіти і науки України № 1172 від 25.12.2007 року " Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України"

Прийом до Генічеського медучилища за освітньо- професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом на підставі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та на підставі результатів співбесіди і вступних іспитів незалежно від джерел фінансування навчання.

Генічеське медичне училище оголошує прийом вступників згідно ліцензії серії АА № 521439 на здійснення освітньої діяльності за напрямами підготовки - медицина на спеціальність 5.12010101- „Лікувальна справа" ліцензований обсяг прийому 60 осіб, на спеціальність 5.12010102- „Сестринська справа" - 140 осіб

Училище зобов'язується знайомити вступників з правилами прийому, наявною ліцензією ( серія АА № 521439) і сертифікатом про акредитацію (серія НД -І № 229247), що повинно підтверджуватись підписом абітурієнта.

Генічеське медичне училище зобов'язується забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, а також об'єктивність оцінювання можливостей і здібностей вступників.

Прийом документів розпочинається 27 червня і закінчується 29 липня. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, співбесіди (інваліди 1,2 груп), вступні іспити абітурієнтам, звільненим з військової служби в 2008 році проводяться з 30 липня. Зарахування проводиться до 10 серпня - за кошти державного бюджету і не пізніше ЗО серпня для осіб, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступники особисто подають заяву про вступ до Генічеського медичного училища, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання /державна, за контрактом/.

До заяви вступник додає:
- документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього , за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопію;
- медичну довідку за формою 086-У;
- 6 фотокарток розміром 3x4 см;
- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти ( оригінал або завірені копії) з української мови і літератури та біології;
- паспорт;
- військовий квиток ( посвідчення про приписку до призовної дільниці)

Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом відповідальним секретарем приймальної комісії Генічеського медичного училища. Всі перераховані документи вступник пред'являє особисто.

Абітурієнти, які вступають до Генічеського медичного училища на підготовку, що фінансується з коштів обласного бюджету на умовах цільового прийому згідно установленими квотами, додають направлення, видане управліннями районних держадміністрацій.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Інваліди по зору, які бажають вступити до медичного училища, разом з клопотанням підприємства /організації/ подають такі документи:
- заяву /за встановленою формою/;
- документ про загальну середню освіту і додаток до нього /в оригіналі /;
- Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти ( якщо Український центр оцінювання освіти забезпечив проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
- довідку МСЕК довільної форми з вказівкою основного і додаткових захворювань і можливості навчатися професії масажиста.
- витяг з трудової книжки /ддя осіб, які мають стаж роботи/;
- 6 фотокарток 3 х 4 см /знімок без головного убору/;
- медичну довідку за формою № 086-У /з додатком електрокардіограми/; паспорт
- довідку МСЕК /ЛТЕК/ в оригіналі;
- документи, що дають право на пільги.

До початку вступних іспитів для абітурієнтів-інвалідів по зору проводиться медичний огляд з метою уточнення стану здоров'я і виявлення показань і протипоказань для одержання професії масажиста. Для цього створюється медично- відбіркова комісія на базі Генічеської ЦРЛ.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів у п'ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за держзамовленням зобов'язані подати оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього та сертифікати до приймальної комісії медучилища.

Особи, які в установлений термін ( п'ять днів) не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освітній рівень, додатка до нього та сертифіката державного зразка втрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Зараховуються до Генічеського медичного училища без складання вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками ( кількістю балів) не нижче встановленого рівня:
- учасники міжнародних олімпіад, якщо вони були учасниками олімпіад з біології;
- призери ГУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології.
Особливі умови участі в конкурсі за умови подання в установлені терміни сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками не нижче встановленого рівня мають :
- випускники школи, нагороджені золотою або срібною медаллю;
- призери III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін ( біологія).
Якщо вони мають низький бал в сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, то зараховуються в училище за наслідками співбесіди з біології (за їх бажанням).
Кількість місць для цих осіб не повинна перевищувати 40% від загального обсяг державного замовлення, доведеному училищу.

Поза конкурсом при поданні Сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або одержанні оцінок на вступних випробуваннях - вище зазначені категорії ( інваліди І-ІІ групи, звільнені в запас в 2008 році) не нижче встановленого рівня зараховуються :
- особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
- інваліди І та II груп та діти - інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю
- особи, яким Законом України "Про статуc і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;

Відповідно до розрахунової суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються:
- на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 р. № 1159 „ Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості (із змінами) Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

У разі конкурсної ситуації серед абітурієнтів при однаковій сумі набраних балів існують такі пріоритети :
- особи, яким Законом України „ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право (інваліди III групи).
- особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 „ Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді";
- особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. №849 „ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року","Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 р."
- випускники школи, нагороджені похвальною грамотою „За особливі досягенння у вивченні біології";
- особи, які в сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти мають вищий бал з біології;
- випускники професійно-технічних закладів освіти, які отримали диплом з відзнакою;
- особи з багатодітних сімей.

За наявності вакантних місць приймальна комісія Генічеського V медичного училища має право допускати до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не нижче встановленого рівня) осіб, які не пройшли за конкурсом в іншому навчальному закладі ( сертифікати з української мови і літератури та біології).

Усі питання пов'язані з прийомом до Генічеського медичного училища, розв'язуються приймальною комісією^ Інформація про правила прийому, * а також рішення приймальної комісії будуть своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

Адреса медучилища:
75500 м. Генічеськ, Херсонської обл.
проспект Миру,41
тел.
3-24-39
3-34-38
3-23-25

©2008 Геническ
 Медицинское Училище