ГЕНИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
                     
 << На главную

     НОВОСТИ<


ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО
КОНСИЛІУМУ В 5-Х КЛАСАХ

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО КОНСИЛІУМУ
ПРОГРАМА  ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСИЛІУМУ
ХІД  КОНСИЛІУМУ
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
 

Відповідно до річного плану гімназії та з метою об¢єднання зусиль усіх суб'єктів навчально-виховного процесу, зацікавлених в успішному навчанні й повноцінному розвитку дітей, намічання цілісної програми індивідуального супроводу та надання рекомендацій щодо індивідуальної роботи з кожним учнем та класом у цілому

Н А К А З У Ю:

1. Провести у жовтні 2006 року педагогічний консиліум в 5-х класах.(Відп. Гапшенко М.М., Войник Т.А., Пирогов І.А. ) 

2. Задачами консиліуму визначити:
2.1. Характер адаптації п
¢ятикласників до навчання у школі ІІ ступеня, готовність до продовження навчання у школі ІІ ступеня.
2.2. Соціометричний статус учня.
2.3.Визначення рівнів розвитку пізнавальних процесів слухового сприймання, пам
¢яті, мислення й уваги.
2.4. Аналіз отриманих результатів.
2.5.Здійснення висновків та рекомендацій. 

3. Заступникам директора:
3.1.Створити творчу групу по реалізації плану.(  до 04.10.06 )
3.2.Скласти план підготовки та проведення педагогічного консиліуму „Співдружність”( до 04.10.06 )
3.3. Розробити графік взаємовідвідування уроків в 5-х класах вчителями – предметниками ( до 04.10.06 )

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гапшенко М.М

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО КОНСИЛІУМУ
(^) 

1. Ознайомлення класного керівника з характерами учнів. Бесіда з класоводом. (Психолог Доляновська М.М.)
2. Спостереження за пізнавальною активністю учнів та вивчення їх індивідуальних психологічних особливостей.
                                      Класні керівники Залєвська С.В., Цемашко Г.В.
                                      Вчителі – предметники 
3. Знайомство з сім
¢ями. Вивчення матеріально – побутових умов.
                                      Класні керівники Залєвська С.В., Цемашко Г.В.
4. Дослідження типологічних і характерологічних особливостей особистості, нахилів  та міжособистісних стосунків, психічних процесів, уваги і компонентів навчальної діяльності.  Діагностика розвитку емоційно – вольової сфери особистості.
                                      Психолог Доляновська М.М.
5. Класно – узагальнюючий контроль. Перевірка ведення зошитів, щоденників, аналіз поточних показників навчальних досягнень учнів.
                                      Гапшенко М.М., Пирогов І.А.
6. Спостереження за громадською активністю учнів. Участь у гуртках, позакласних заходах
                                      Педагог- організатор Акімова О.Л.
7. Вивчення читацьких інтересів учнів.
                                      Бібліотекар Іваницька І.М.
8. Стан здоров
'я учнів.
                                      Медсестра Мещерякова О.І.
9. Написання характеристики класу та окремих учнів.
                                      Класні керівники Залєвська С.В., Цемашко Г.В.
10. Вироблення рекомендацій.
                                      Гапшенко М.М.
                                      Пирогов І.А.
                                      Доляновська М.М.
                                      Залєвська С.В.
                                      Цемашко Г.В.

 

ПРОГРАМА  ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСИЛІУМУ
(^)

 Проблема переходу учнів із початкової школи у школу другого ступеня включає

- педагогічний аспект -  учні в 5-ому класі знижують показники навченості, зустрічаються з великою кількістю вчителів, предметів, вимог, технологій;
-
психологічний аспект
– формування нової соціальної активності.
 

Мета проведення педагогічного консиліуму:

Колективне вивчення труднощів п
¢ятикласників, виявлення причин труднощів учнів та вчителів, розробка навчально – виховних і управлінських заходів з усунення цих причин, налагодження співпраці між учителями – предметниками, які викладають у 5-х класах. 

Учасникам:
вчителі, які викладають у 5-х класах, вчителі початкової школи, класні керівники, психолог, адміністрація, бібліотекар, медсестра. 

Підготовча робота:
1.
    
Загальне знайомство з класом, спостереження, бесіда.
2.
    
 Діагностика сформованості основних навчальних умінь, діагностика з предметів.
3.
    
Підготовка карти класу за матеріалами співбесід і діагностик, анкетування учнів. 

ХІД  КОНСИЛІУМУ
(^)


1.     Виступи учасників з матеріалами досліджень, спостережень і формування проблем.
2.     Обговорення шляхів  вирішення проблем, психолого – педагогічний аналіз пропозицій.
3.
    
Рекомендації.


 
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
(^) 

1.    Необхідність прийняття учнями нового статусу, нових умов діяльності, інших вимог.
2.
   
Відсутність  в учнів досвіду орієнтації в новому інформаційному колі. 
3.
   
Перехід від надмірної опіки до більшої ( повної) самостійності. 
4.
   
Недостатність самоконтролю і зниження самооцінки. 
5.
   
Збільшення навчального навантаження у зв¢язку з переходом на предметне викладання. 
6.
   
Зростання шкільної тривожності. 
7.
   
Проблеми взаємовідносин в колективі, визначення місця учня в ньому. 
8.
   
Формування нового ставлення до навчання, до шкільних правил. 
9.
   
Освоєння способів самостійного здобуття знань. 
10.
 Саморегулювання поведінки дітей. 
11. Поява внутрішньої позиції. 
12. Оволодіння базовими соціальними компетентностями. 
13.  Оволодіння основними навичками взаємодії в соціумі.

Вверх
 

<< На главную                       << Назад

 

Copyright © 2006-2007 CULTdesign
www.gimnasia.genichesk.com.ua